Opinia NRA amicus curiae

17.10.2014

Naczelna Rada Adwokacka złożyła w Trybunale Konstytucyjnym opinię amicus curiae w postępowaniu K 6/14 (ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób). Opinię przygotowali adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA i adw. dr Jacek Skrzydło, członek tej Komisji. 

Prezydent RP skierował 4 marca 2014 roku do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy z 22 listopada 2013 roku o postępowaniu względem osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Wniosek o zbadanie zgodności Ustawy z Konstytucją złożył także Rzecznik Praw Obywatelskich.

Prezydium NRA przyjęło uchwałę o złożeniu w Trybunale Konstytucyjnym opinii amicus curiae, upoważniając do jej przygotowania adwokatów Mikołaja Pietrzaka i Jacka Skrzydło.

(Zobacz opinię)

Tagi: NRA, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email