Opinia amicus curiae NRA ws ustawy o TK z listopada br.

07.12.2015

Naczelna Rada Adwokacka przygotowała opinię amicus curiae w sprawie czterech wniosków o zbadanie zgodności ustawy z 19 listopada br. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z Konstytucją RP. 

Wnioski złożyli: grupa posłów na Sejm RP (23 listopada 2015 r.), Rzecznik Praw Obywatelskich (23 listopada 2015 r.), Krajowa Rada Sądownictwa (24 listopada 2015 r). oraz Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej (30 listopada 2015 r.)

Wnioskodawcy wnoszą o zbadanie zgodności ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o  zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1928) oraz przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064 ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z Konstytucją RP.

NRA w całości podziela zarzuty przedstawione we wniosku RPO stojąc na stanowisku, że ustawa nowelizująca jest niezgodna z art. 7, art. 112 i art. 119 ust. 1 Konstytucji RP, zaś art. 1 ust. 6 ustawy nowelizującej, dodający art. 137a do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, jest niezgodny z art. 45 ust. 1, art. 180 ust. 1 i 2 oraz art. 194 ust. 1 w zw. z art. 10 Konstytucji RP, a także art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 14 ust. 1 MPPOiP. W ocenie NRA na uwzględnienie zasługują również zarzuty podniesione przez pozostałych wnioskodawców, w szczególności zaś przez KRS i Pierwszego Prezesa SN.

(zobacz opinię amicus curiae NRA ws ustawy o TK z listopada br.)

Tagi: opinia, amicus curiae, TK, NRA, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email