Odsłonięto tablicę poświęconą pamięci Marii Budzanowskiej

17.12.2012

15 grudnia br. w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej adw. Marii Budzanowskiej, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 1983-85 oraz współautorki ustawy Prawo o adwokaturze z 1982 r.

Msza w intencji ś.p. Marii Budzanowskiej została odprawiona w kościele o.o. Bernardynów. Po mszy, na Placu Kościuszki 8, nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej.

Samorząd adwokacki reprezentowali adw. Zenon Marciniak, wiceprezes NRA oraz adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza NRA. W swoim przemówieniu adw. Zenon Marciniak podkreślał zaangażowanie prezes Marii Budznowskiej w walkę o Adwokaturę oraz jej zasługi w pracach nad ustawą Prawo o adwokaturze, która zastąpiła akt z 1963 r. Wydarzenie stało się kolejnym dowodem pamięci o pierwszej kobiecie, która sprawowała urząd prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

W uroczystościach uczestniczyli również Krzysztof Chojniak, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przedstawiciele samorządu adwokackiego i terytorialnego, w tym adw. Zbigniew Wodo, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi oraz adw. Janusz Bilski, wicedziekan ORA w Częstochowie, a także harcerze, rodzina i przyjaciele Marii Budzanowskiej. Wśród gości nie zabrakło ponad 80-letniej szkolnej koleżanki adw. Marii Budzanowskiej oraz pocztów sztandarowych: Adwokatury Polskiej, I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego, gdzie dyrektorem w latach 1941-50 był Teofil Budzanowski, ojciec Marii Budzanowskiej i liceum, do którego uczęszczała przyszła prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Maria Budzanowska (1930-1988) brała udział w Powstaniu Warszawskim w V Zgromadzeniu AK ps. Gnom. W latach 1976-85 była posłanką na sejm Ziemi Piotrkowskiej. Za swoje zaangażowanie i zasługi jako adwokat, polityk i społecznik była wielokrotnie wyróżniana. Odznaczono ją wieloma wojskowymi i cywilnym krzyżami w tym Krzyżem Walecznym, Krzyżem Partyzanckim, Medalem za Warszawę i Złotym Krzyżem Zasługi. Pośmiertnie została uhonorowana m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski „za zasługi w kształtowaniu państwa prawa, a w szczególności za działalność na rzecz zachowania praworządności w czasach PRL” oraz Medalem za Zasługi w Walce o Niepodległość Polski i Prawa Człowieka. Otrzymała także Odznakę za Zasługi dla Adwokatury.

Tagi: ORA, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email