Obecne wzory pełnomocnictw dopuszczają udzielanie dalszych pełnomocnictw

15.02.2016

Ministerstwo finansów udzieliło odpowiedzi na pismo NRA w sprawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa szczególnego, pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw.

NRA zgłaszała potrzebę uwzględnienia we wzorach pełnomocnictw możliwości udzielenia pełnomocnictwa dalszego.  Zdaniem ministerstwa przyjęte wzory są uniwersalne i uwzględniają wszystkie potencjalne przypadki udzielania pełnomocnictwa, które prawo cywilne dopuszcza. Ich rozszerzenie mogłoby rzutować na czytelności i przejrzystości dokumentu. Niemniej resort zadeklarował, że będzie monitorował praktykę stosowania wzorów i w przypadku pojawienia się istotnych problemów, zostanie rozważona zmiana proponowana przez NRA.

Czytaj pismo

Czytaj opinię NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email