O sytuacji na Ukrainie na forum CCBE

28.02.2014

27 lutego w Wiedniu rozpoczęło się posiedzenie CCBE. Podczas spotkania adw. Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca komisji współpracy z zagranicą przy NRA i przewodnicząca polskiej delegacji w CCBE, przekazała pismo prezesa NRA z prośbą o zajęcie przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy stanowiska dotyczącego drastycznego łamania praw człowieka na Ukrainie w ostatnich dniach.  

Jako reprezentanci zawodów prawniczych, których główną misją jest stanie na straży przestrzegania zasad prawa, nie możemy akceptować całkowitego bezprawia, którego byliśmy świadkami” – napisał w liście do Aldo Bulgarelli’ego, prezydenta CCBE, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA. Do listu dołączono uchwałę NRA potępiającą użycie siły wobec demonstrantów ukraińskich, do których doszło ponad tydzień temu.

Ponadto do prac komisji działających przy CCBE dołączy troje polskich adwokatów. Prezydium NRA w dniu 25 lutego delegowało na wniosek komisji współpracy z zagranicą przy NRA adw. Macieja Ślusarka jako stałego przedstawiciela adwokatury polskiej przy CCBE w Komisjach: Deontologia oraz Wspólny Kodeks Deontologiczny. Adw. Karola Orzechowskiego jako stałego przedstawiciela adwokatury polskiej przy CCBE w Komisjach: Nowe Technologie, E-Sprawiedliwość oraz Wyszukiwarka Prawników Europejskich. Z kolei adw. Mikołaj Pietrzak będzie stałym przedstawicielem adwokatury polskiej przy CCBE w Komisjach: Prawa Człowieka oraz Stała Delegacja przy Trybunale w Strasburgu.

czytaj list adw. Andrzeja Zwary, prezesa NRA

Tagi: człowieka, komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email