O Adwokaturze w Tygodniku Powszechnym

28.02.2012

W najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego ukaże się specjalny dodatek poświęcony 30-leciu ustawy Prawo o Adwokaturze.

Adw. Roman Kusz, dziekan ORA w Katowicach, mówi o etyce adwokackiej w znaczeniu współczesnym oraz o „obronie człowieka w kontekście konkretnego czynu”. Adw. Piotr Kardas, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, wyjaśnia cele nowelizacji kodeksu postępowania karnego oraz różnice pomiędzy zasadą kontradyktoryjności i inkwizycyjności. Odpowiada również na pytania o rolę sędziego w procesie karnym. Opinię na temat ACTA i ochrony praw własności przedstawia adw. Robert Małecki w artykule pt. „Czy ‘siódme’ działa w sieci?”.

Jak pisze we wstępie adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, celem wkładki jest nakreślenie kierunku, w którym zmierza Adwokatura w swoich obecnych pracach oraz kształtu jaki powinien zostać nadany nowej ustawie o adwokaturze, aby odpowiadała ona potrzebom realnym społeczeństwa i aby była praktyczna.

Nowy, dziesiąty numer Tygodnika Powszechnego dostępny będzie w sprzedaży od 28 lutego. Dodatek specjalny pt. „30 lat Prawa o Adwokaturze” powstał pod redakcją Michała Bardela. Partnerem wydania jest Naczelna Rada Adwokacka.

Tagi: NRA, prawo o adwokaturze

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email