NRA złożyła wniosek do TK w sprawie ustawy o Policji i innych ustaw

12.07.2016

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustaw z Konstytucją NRA złożyła 11 lipca br. i dotyczy on przepisów związanych z tajemnicą obrończą i adwokacką.

Samorząd adwokacki wnosi o uznanie za niekonstytucyjne przepisów ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o Żandarmerii Wojskowej, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o Służbie Kontrwywiadu, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w zakresie gromadzenia, rejestrowania, kwalifikowania i niszczenia informacji objętych tajemnicą obrończą i tajemnicą adwokacką.  

Uchwałę w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego podjęło Prezydium NRA w dniu 5 lipca br. Prezydium udzieliło również pełnomocnictwa do reprezentowania NRA przed Trybunałem adwokatom: adw. Andrzejowi Zwarze, adw. Rafałowi Dębowskiemu, adw. dr. hab. Szymonowi Byczko i adw. dr. hab. Jackowi Skrzydło.

Czytaj wniosek do TK

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email