NRA zaskarży stawki za urzędówki do Trybunału Konstytucyjnego

24.06.2013

Naczelna Rada Adwokacka złoży w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o zbadanie konstytucyjności i zgodności z przepisami ustawy Poa rozporządzenia o taksach adwokackich. Taką decyzję podjęto na posiedzeniu plenarnym NRA, które odbyło się 22 czerwca w Ostromecku koło Bydgoszczy.

NRA zamierza zaskarżyć m.in. przepis dotyczący stawki minimalnej za prowadzenie sprawy o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, które wyceniono na 120 zł. Rada podważa też zgodność ustanowionych stawek w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, które za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie wynosi 240 zł, a za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi - 120 zł (czytaj uchwałę).

Podczas posiedzenia plenarnego adwokaci przyjęli również uchwałę, w której sprzeciwiają się planom likwidacji samorządu zawodowego urbanistów, który jest jednym z samorządów zawodów zaufania publicznego (czytaj uchwałę). - Planowana likwidacja Izby Urbanistów wpłynie negatywnie na 3-płaszczyznowe regulacje samorządowe w zakresie planowania przestrzennego, architektury oraz inżynierii budowlanej, które odpowiadają podziałowi zadań tych samorządów i określają związaną z danym obszarem odpowiedzialność. -  czytamy w uchwale. Zdaniem NRA integralność i niezależność tych samorządów gwarantują zasady ładu przestrzennego, bezpieczeństwo inwestycji i odpowiednie kształtowanie środowiska, dlatego NRA zwraca się do projektodawców o zaniechanie prac nad likwidacją Izby Urbanistów.

Członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej dyskutowali także o zorganizowaniu kolejnej akcji Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich. Zdaniem niektórych odwołanie akcji miałoby być protestem przeciwko niskim stawkom za sprawy prowadzone z urzędu, które de facto są działalnością pro bono. Niemniej argumenty drugiej strony, że akcja jest kierowana do najsłabszych i najuboższych obywateli, ponadto cieszy się wielkim zainteresowaniem, przekonały niezdecydowanych. Kolejna akcja zatem odbędzie się w całej Polsce jesienią.

Tego dnia NRA przyjęła uchwałę o rekomendowaniu Krajowemu Zjazdowi Adwokatury przyznania Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym: śp. adw. Marianowi Anczykowi, adw. Janowi Ciećwierzowi, adw. Andrzejowi Dzięciołowi oraz adw. Andrzejowi Siemińskiemu (czytaj uchwałę).

NRA dokonała również technicznych zmian w Regulaminie działania Rzeczników Dyscyplinarnych oraz przyjęła projekt sprawozdania kadencyjnego NRA (czytaj uchwałę).Ponadto adw. Rafał Dębowski omówił sprawę projektu legislacyjnego o kosztach adwokackich oraz poinformował na jakim etapie są prace informatyzacji Adwokatury.

Adw. Bartosz Grohman przedstawił prezentację dotyczącą programu aplikacji, która ma służyć promocji aplikacji adwokackiej.

Adw. Jak Kuklewicz przedstawił ideę digitalizacji archiwalnych dokumentów w okręgowych radach adwokackich i NRA.

Adw. Żanna Dembska przedstawiła sprawozdanie z działań Komisji Inwestycyjno-Finansowej w całej kadencji.

Z kolei adw. dr Małgorzata Kożuch w imieniu zespołu ds. walki z nieuczciwą konkurencją, przedstawiła wypracowaną przez zespół strategię działań.

Tradycyjnie też swoje sprawozdania przedstawili: adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA oraz adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Na adwokatów, którzy do tej pory zostali wyróżnieni odznaką Adwokatura Zasłużonym czekała miła niespodzianka. Jako pierwsi mieli okazję otrzymać nowe legitymacje i rozetki odznaki. Dodatkowo otrzymali oni dyplomy, które zgodnie z decyzją NRA z 16 marca 2013 dołączane są do legitymacji i rozetek.

Plenum w Ostromecku było okazją do pożegnań. Dla kilku dziekanów było to ostatnie posiedzenie, na którym wystąpili jako szefowie swoich izb. Wśród uczestników nie zabrakło też dziekanów, którzy już zdążyli przekazać łańcuch dziekański następcy. Ci również mieli okazję podziękować za współpracę.

Gospodarzem posiedzenia była Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy, która ugościła swoich kolegów w salach pałacu w Ostromecku. Na pamiątkę tego zgromadzenia, adw. Bogusław Owsianik, dziekan ORA w Bydgoszczy przekazał na ręce prezesa NRA obraz przedstawiający ostromecki pałac.

 

 

 

 

 

 

 

Tagi: NRA, pomoc, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email