NRA walczy o prawa rodzin wielodzietnych

17.05.2013

Rodzicom wychowującym jedno dziecko przysługuje tyle samo dni wolnych od pracy na czas opieki jak tym, którzy mają więcej dzieci. Zdaniem Naczelnej Rady Adwokackiej narusza to konstytucyjne zasady równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji jednostki.

Kwestię tę reguluje obecnie art. 188 Kodeksu pracy - „pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia”. Zdaniem adwokatów czas ten powinien być odpowiednio wydłużony w przypadku dwojga i więcej dzieci. Jak przekonują, rozwiązanie takie stosowane jest w przypadku urlopu macierzyńskiego, czy dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a także urlopu z tytułu przysposobienia i dodatkowego urlopu z tytułu przysposobienia. NRA zwróciła się do Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka, o interwencję w tej sprawie.

Rzecznik Praw Dziecka przyznał rację NRA i wyjaśnił, że zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o analizę zagadnienia i rozważenie zasadności podjęcia działań legislacyjnych. Minister odpowiedział, że wymiar poszczególnych uprawnień pracowniczych zależy od charakteru i funkcji jakie ma spełniać dane uprawnienie. Stwierdził też, że rodziny wielodzietne wspierane są w inny sposób jak np. poprzez urlopy macierzyńskie, dodatkowe urlopy macierzyńskie czy przerwy w pracy na karmienie piersią. Wskazał również negatywne skutki finansowe, na jakie narażeni byliby pracodawcy w związku ze zmianą przepisu.

Rzecznik zapewnił, że nie zrezygnuje z dalszych działań w tej sprawie.

- Jesteśmy wdzięczni, że Rzecznik Praw Dziecka z zaangażowaniem zareagował na nasz postulat. Planujemy podjąć razem działania, których celem będzie wypełnienie luki prawnej, dyskryminującej rodziny wielodzietne. W państwie, w którym podkreśla się jak ważna jest polityka prorodzinna, nie można zasłaniać się skutkami finansowymi, jeśli chodzi o dobro dziecka i jego rodziców. – przekonuje adw. Bartosz Grohman, który z ramienia NRA, zwrócił uwagę na problem i koordynuje działania.

 czytaj list adw. Andrzeja Zwary, Prezesa NRA

czytaj list Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka

Tagi: NRA, rzecznik

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email