NRA w obronie tajemnicy dziennikarskiej

19.06.2014

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę, w której stwierdza, że działania podjęte wobec dziennikarzy tygodnika ,,Wprost” godzą w podstawowe gwarancje i prawa obywatelskie przewidziane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, kodeksie postępowania karnego oraz ustawie prawo prasowe. 

W związku z przeszukaniem redakcji tygodnika "Wprost" przez funkcjonariuszy ABW po tzw. aferze taśmowej, Prezydium NRA wzywa wszystkie właściwe organy, w tym w szczególności Prokuratora Generalnego RP do niezwłocznego podjęcia działań zapewniających przestrzeganie praw obywatelskich i obowiązującego prawa.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża swoją solidarność ze środowiskiem dziennikarskim wskazując, że tak jak bez tajemnicy adwokackiej nie ma rzeczywistego prawa do obrony, tak bez tajemnicy dziennikarskiej nie istnieje wolna i niezależna prasa.

czytaj uchwałę

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email