NRA uczestnikiem Forum Ekonomicznego w Krynicy

06.09.2012

Podczas największego wydarzenia ekonomicznego w Polsce jakim jest Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój nie zabrakło i Adwokatury. Reprezentowali ją adw. Andrzej Zwara, prezes NRA i adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA. 

Prezes NRA wziął udział w panelu dyskusyjnym „E-wymiar sprawiedliwości”. Podkreślał, że popularne w ostatnim czasie określenie „e-wymiar sprawiedliwości” to tylko skrót myślowy, mający na celu promocję nowych technologii, natomiast sam wymiar sprawiedliwości musi służyć realizacji konstytucyjnie chronionego prawa do sądu. - Chociaż wprowadzane rozwiązania informatyczne są nie do uniknięcia, to jednak rodzą wiele problemów, na które trzeba zwrócić uwagę – mówił mecenas Zwara. Tytułem przykładu wskazał pojawiające się w elektronicznym postępowaniu upominawczym liczne przypadki wydawania nakazów dotyczących przedawnionych roszczeń, lub kierowanych na nieaktualne adresy pozwanych. Jako kolejny przykład podał ograniczony dostęp do wyszukiwarki elektronicznej księgi wieczystej. Zgodnie z przyjętymi założeniami dostęp do przeszukiwarki mają mieć jedynie wybrane instytucje państwowe jak ZUS, urzędy skarbowe, policja, prokuratura, sądy i komornicy. Jednak takiego dostępu nie mają adwokaci. – Możliwość skorzystania z takiego instrumentu byłaby wielce pomocna np. w zabezpieczeniu roszczeń przed wytoczeniem procesu, pozwoliłaby także uzyskać dane konieczne do procesu czy też wspomóc instytucję wyjawienia majątku. – argumentował prezes NRA.

Prezes Zwara zwrócił też uwagę, że reforma elektroniczna wymiaru sprawiedliwości nie może kierować się jedynie usprawnieniem pracy sądów. Powinna mieć również na uwadze ułatwienie życia stronom i ich pełnomocnikom.

Z kolei adw. Mikołaj Pietrzak uczestniczył w dyskusji dotyczącej granicy działań instytucji państwowych zatytułowanej: „Jak daleko może posunąć się państwo? Bezpieczeństwo a prawa jednostki”. Stwierdził m.in, że bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne nie zawsze wymaga poświęcenia wolności jednostek. - Nie ma bowiem ochrony praw jednostek bez zapewnienia bezpieczeństwa przez Państwo - stwierdził. Podkreślał, że wprowadzaniu przez ustawodawcę nowych mechanizmów prawnych, celem zwiększenia bezpieczeństwa, zawsze powinno towarzyszyć wprowadzenie instrumentów, gwarantujących poszanowanie praw i wolności konstytucyjnych.

Forum Ekonomiczne po raz dwudziesty drugi gromadzi w Krynicy polityków, ekonomistów i naukowców z całego świata, którzy rozmawiają na tematy z zakresu polityki gospodarczej. Tegoroczne Forum odbywa się pod hasłem „Nowe wizje na trudne czasy. Europa i świat wobec kryzysu”. Naczelna Rada Adwokacka, która jest partnerem Forum, wzięła w nim udział po raz pierwszy.

Tagi: e-sądy, NRA, komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email