NRA uczciła jubileusz adw. Jaworskiego

10.09.2014

Z okazji 80. urodzin i 50-lecia pracy w samorządzie adwokackim mecenasa Czesława Jaworskiego, w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej odbyła się uroczystość, na którą zaproszono rodzinę, przyjaciół i współpracowników Jubilata. Obecny prezes NRA, adw. Andrzej Zwara, dziękował mecenasowi za lata pracy, wyrażając nadzieję na kolejne.

Przytoczył słowa mecenasa Jaworskiego z 1995 roku: „Adwokatura jest moją największą miłością i obecnością”. Podkreślił, że wszyscy współpracownicy Jubilata mogą potwierdzić ich prawdziwość, obserwując go na co dzień. Mecenas Jaworski powszechnie uważany jest za "najlepszego z najlepszych", będąc wzorem i mentorem dla całych pokoleń adwokatów. On sam – jak zaznaczył adw. Zwara – jest przedstawicielem pokolenia heroicznego, które kształtowało samorząd adwokacki.

Prezes Zwara wymieniał też przymioty osobiste mecenasa Jaworskiego, podkreślając jego wysoką kulturę, ogromną wiedzę, która nie jest jedynie teoretyczna, lecz przede wszystkim praktyczna. Na koniec adw. Zwara podzielił się osobistym doświadczeniem pracy z mecenasem Jaworskim, zaznaczając, że jest to przyjemność i zaszczyt. W imieniu całej Naczelnej Rady Adwokackiej wręczył Jubilatowi pamiątkową rycinę przedstawiającą Łazienki Królewskie.

Adw. dr Adam Redzik, redaktor „Palestry”, której mecenas Jaworski jest redaktorem naczelnym, przekazał Jubilatowi specjalne wydanie pisma, w całości mu poświęcone. Ta oprawiona w twardą okładkę pozycja powstawała w tajemnicy przed mecenasem przez cały rok i ma limitowany nakład.

Wzruszony Jubilat podziękował przybyłym, wśród których była również jego najbliższa rodzina: żona, dzieci i wnuki. Z wdzięcznością wymieniał – większość z imienia i nazwiska – osoby, które miały największy wpływ na przebieg jego kariery zawodowej i te, z którymi pracował w samorządzie adwokackim. Podkreślił też, że jego miłość do Adwokatury była także zniewoleniem w dobrym znaczeniu i jest wdzięczny za wszystkie lata oraz ludzi, których spotkał.

Gratulacje złożył też SSN Stanisław Zabłocki, który odczytał list od Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

Również podczas uroczystości adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA odczytała list od adw. Andrzeja Kozielskiego, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie. Izba ta jest szczególnie bliska mec. Jaworskiemu, bo w niej odbywał aplikację adwokacką.

 

Tagi: NRA, jubileusz

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email