NRA tworzy raport o barierach prawnych dla przedsiębiorców

27.06.2014

Prezydium NRA w porozumieniu z Komisją Inicjatyw Młodych Adwokatów przy NRA opracowuje raport wskazujący absurdy legislacyjne stwarzające utrudnienia bądź bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej. Swoje uwagi można przysyłać do 31 sierpnia br. 

Naszym celem jest zebranie materiału i upublicznienie go w celu wywołania dyskusji w  mediach i zainicjowania zmian legislacyjnych, aby wspomóc polską przedsiębiorczość. Chcemy wskazać nie tylko same utrudnienia, ale również zaproponować konkretne rozwiązania.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie Państwa uwag do Naczelnej Rady Adwokackiej na adres: konsultacje-srodowiskowe@adwokatura.pl z dopiskiem „Uwagi do Raportu”.

Każde uwagi i propozycje będą wnikliwie przeanalizowane.

Państwa pomoc i spostrzeżenia są nieocenione. Naszym celem jest prezentacja opinii całego środowiska i pokazanie, że Adwokatura realizując swoje ustawowe zadania wyrażone w art. chce współtworzyć system prawny przyjazny polskim przedsiębiorcom.

Prosimy o nadsyłanie uwag do dnia 31 sierpnia 2014.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

 

adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA

adw. Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów przy NRA

Tagi: NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email