NRA rozważa obniżenie kosztów prenumeraty „Palestry”

09.06.2014

Naczelna Rada Adwokacka na najbliższym posiedzeniu plenarnym w Szczecinie, które odbędzie się 14 czerwca, zajmie się m.in. kwestią obniżenia kosztów prenumeraty „Palestry". W przygotowaniu jest stosowna uchwała.

W programie szczecińskiego plenum znajduje się także omówienie bieżącej działalności Komisji NRA i polityka wizerunkowa Adwokatury, a także podjęcie uchwały dotyczącej wynagrodzeń członków organów adwokatury i organów izb oraz uchwały w sprawie systemu informatycznego dla adwokatury. Omawiany będzie także Kodeks Etyki Prawników Europejskich oraz projekt zasad udzielania pożyczek przez Naczelną Radę Adwokacką.

Inicjatywa Prezydium  NRA, obniżająca koszty prenumeraty "Palestry", została wsparta przez uchwały zgromadzeń Izb w Opolu i Wielkopolsce.

„Palestra” to jedno z najważniejszych czasopism prawniczych w Polsce, a jednocześnie periodyk prawniczy o najdłuższej tradycji. Cieszy się ogromnym uznaniem w całym środowisku prawniczym w Polsce. Dociera do odbiorców w wielu państwach europejskich, zarówno w wersji papierowej, jak i w wersjach elektronicznych. Szczególna wartość „Palestry” została zauważona i doceniona przez agendę CCBE podczas obrad w czerwcu 2013 r.

Tagi: NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email