NRA: Publikowanie przez Policję wizerunku demonstrantów jest niekonstytucyjne

23.01.2017

Opublikowanie przez Policję wizerunku osób uczestniczących w demonstracjach narusza dobra osobiste tych osób oraz godzi w konstytucyjnie gwarantowaną wolność wyrażania poglądów politycznych – uważa Naczelna Rada Adwokacka.

NRA podjęła 21 stycznia br. uchwałę, w której odniosła się do opublikowania przez Policję wizerunku osób uczestniczących w dniach 16-17 grudnia 2016 r. w demonstracji przed gmachem Sejmu RP z umieszczonym przy nich komentarzem,  jednoznacznie piętnującym te osoby jako sprawców naruszenia porządku publicznego.

W uchwale czytamy: - Naczelna Rada Adwokacka przypomina, że w demokratycznym państwie prawa niedopuszczalna jest stygmatyzacja osób demonstrujących swe poglądy polityczne, zwłaszcza jeśli dokonują jej organy władzy publicznej, w tym m.in. organy ścigania na etapie poprzedzającym ewentualne prawomocne orzeczenie organu sądowego. NRA podkreśla, że takie działania nie tylko naruszają dobra osobiste osób, których wizerunek został opublikowany, ale przede wszystkim godzą w konstytucyjnie gwarantowaną wolność wyrażania poglądów politycznych, stanowiąc w istocie naruszenie porządku prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej    

Czytaj uchwałę

Tagi: NRA, uchwała, policja, konstytucja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email