NRA przyjęła nowelizację kodeksu etyki i regulaminu szkolenia aplikantów

24.11.2011

Na ostatnim posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbyło się 19 listopada w Krakowie przyjęto szereg zmian w przepisach wewnętrznych Adwokatury.

Dokonano zmian:

- w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu,

- w Regulaminie Aplikacji Adwokackiej,

- w Regulaminie Konkursów Krasomówczych,

- uchwały dotyczącej doskonalenia zawodowego adwokatów.

 

Ponadto Naczelna Rada Adwokacka powołała Stały Sąd Polubowny Adwokatury Polskiej przy NRA oraz Centrum Mediacyjne przy NRA. Przyjęto też Statut i Regulamin postępowania mediacyjnego.

Obecnie trwa opracowywanie powyższych dokumentów. Zostaną one wkrótce zamieszczone na stornie adwokatura.pl

biuro prasowe NRA

Tagi: NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email