NRA przekazała Komisji Weneckiej stanowisko nt. nowelizacji ustawy o Policji

17.05.2016

Naczelna Rada Adwokacka przekazała Komisji Weneckiej swoje stanowisko nt. nowelizacji ustawy o Policji.

W piśmie NRA przypomina, jak przebiegały prace legislacyjne nad ustawą o Policji, zaczynając od połowy roku 2015, jeszcze za poprzedniej kadencji Parlamentu, po nowelizację wprowadzoną przez obecny Parlament, referując zgłaszane przez siebie zastrzeżenia. Ustawa znacznie ogranicza prawo do prywatnosci, tajemnicy korespondencji i autonomii informacyjnej, a także znacząco ingeruje w zasady tajemnicy zawodowej. Zbyt ogólnie określa zakres środków możliwych do stosowania w ramach kontroli operacyjnej, a także nie zakłada obowiązku informowania osób objętych kontrolą operacyjną o fakcie jej prowadzenia. W ustawie nie przewidziano też należytej kontroli nad działalnością służb w zakresie stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

NRA deklaruje współpracę z Komisją Wenecką w promowaniu świadomości o roli prawa w demokracji, by zwiększać ochronę praw człowieka i wolności obywatelskich.

Przypomnijmy, że delegaci Komisji Weneckiej spotkali się z przedstawicielami Naczelnej Rady Adwokackiej 28 kwietnia br. w Warszawie. Celem wizyty było poznanie przez Komisję stanowiska różnych środowisk na temat ostatniej nowelizacji ustawy o Policji. 

(czytaj stanowisko)

Tagi: NRA, Komisja Wenecka, ustawa

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email