NRA przedstawi TK opinię amicus curiae

25.11.2015

Trybunał Konstytucyjny poprosił NRA o przedstawienie opinii amicus curiae w postępowaniu z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 listopada br. oraz w postępowaniu z wniosku grupy posłów na Sejm RP z dnia 17 listopada br.

Do dnia 1 grudnia br. NRA ma przedstawić opinię do wniosku grupy posłów z dnia 17 listopada 2015 r. o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (sygn. akt K 34/15). Termin rozprawy zaplanowano na 3 grudnia 2015 r.

W sprawie połączonych wniosków grupy posłów z 23 listopada 2015 o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 1 pkt 4 i 6 oraz art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 137a ustawy o TK oraz art. 2 ustawy o zmianie ustawy o TK, Konwencją o ochronie praw człowieka oraz podstawowych wolności i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych (sygn. Akt K 35/15) NRA przedstawi opinię do 7 grudnia 2015 r. Rozprawa odbędzie się 9 grudnia br.

Czytaj też: Prezydium NRA popiera wniosek RPO ws ustaw o Trybunale Konstytucyjnym

Prezydium NRA apeluje o poszanowanie autorytetu TK

 


Tagi: trybunał, NRA, opinia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email