NRA przeciwna likwidacji sądów rejonowych w małych miejscowościach

19.03.2012

NRA sprzeciwia się likwidacji 116 sądów rejonowych, a więc ponad 1/3 wszystkich sądów rejonowych w kraju. W uchwale przyjętej 17 marca podczas posiedzenia plenarnego NRA adwokaci napisali, że idea taniego państwa nie może realizować się w pomysłach drogich dla społeczeństwa. - Państwo nie może uchylać się od swoich podstawowych powinności polegających na zapewnieniu powszechnego i dogodnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. – czytamy w uchwale.

Adwokaci podkreślają, że autorzy projektu reformy sądowniczej pomijają znaczenie roli jaką jest budowanie poziomu cywilizacyjnego lokalnych społeczności, jak również fakt, że znacznej części obywateli utrudniony zostanie dostęp do sądów.

Samorząd adwokacki zwraca również uwagę na naruszenie podstaw niezawisłości sędziowskiej, która wyrażona jest w art. 180 Konstytucji, poprzez zakaz przenoszenia sędziów wbrew ich woli.

Podczas tego posiedzenia Naczelna Rada Adwokacka podjęła też decyzję, że wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów w sprawie opłat za reprezentowanie klientów skarżących się na warunki w więzieniach.

Rozporządzenie z 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielanej z urzędu przewiduje, że minimalna stawka adwokacka w tej sprawie ma wynosić 120 złotych. Dotychczas wynagrodzenie to uzależnione było od wartości przedmiotu sporu. Skargę konstytucyjną opracuje zespół ds. postępowań konstytucyjnych NRA.

Członkowie NRA dyskutowali również nad rządowym pomysłem deregulacji zawodu adwokata, przyjęli budżet na rok 2012 oraz omówili plany tegorocznej kampanii wizerunkowej Adwokatury.

NRA przyjęła drobne zmiany w regulaminie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach, poprzez dodanie obowiązku podawania numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail, jeśli adwokat takiego adresu używa. Również w uchwale o doskonaleniu zawodowym dostosowano treść uchwały do przepisów o świadczeniu usług przez prawników zagranicznych.

Podjęto także decyzję, że Krajowy Zjazd Adwokatury, który będzie miał miejsce pod koniec 2013 roku, odbędzie się w Katowicach.

czytaj uchwałę NRA nr 69/2012 z dn. 17 marca 2012.

 

Tagi: NRA, ministerstwo, sąd, komisja, deregulacja, stawka, regulamin

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email