NRA prosi RPO o stanowisko w sprawie ustawy o Policji

11.09.2015

O zajęcie pilnego i jednoznacznego stanowiska wobec projektowanych zmian ustawy o Policji zwrócił się Prezes NRA Andrzej Zwara do Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara.

- Prace legislacyjne zmierzające do uchwalenia Senackiego projektu ustaw o zmianie ustawy o Policji są w toku. Poważny charakter, a także ilość zastrzeżeń co do zgodności tego projektu z gwarantowanymi konstytucyjnie podstawowymi prawami
i wolnościami jednostki, wskazują na konieczność pilnego i jednoznacznego zajęcia stanowiska wobec projektowanych zmian przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Co więcej, zabranie głosu przez Rzecznika jest również pożądane ze względu na fakt, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 23/11, którego wykonanie jest celem omawianego projektu, został wydany na skutek postępowania zainicjowanego wnioskiem pochodzącym od Rzecznika Praw Obywatelskich.
– czytamy w piśmie.

Pismo z informacją o niepokojących zmianach zostało wysłane również do Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj pismo do RPO

Czytaj pismo do Prezydenta RP

Tagi: ustawa, legislacja, tajemnica

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email