Udział Prokuratora Generalnego w rozprawach przed TK obligatoryjny

11.05.2015

Naczelna Rada Adwokacka uważa, że udział Prokuratora Generalnego w rozprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym powinien być obligatoryjny. Stanowisko w tej sprawie zostało przesłane do Sejmu RP. 

Stanowisko NRA zostało opracowane po tym, jak Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przyjęła zmiany do tego projektu, które odnoszą się do udziału Prokuratora Generalnego w postępowaniu przed TK. Zgodnie z zaproponowanymi zmianami, Prokuratorowi Generalnemu zagwarantowana ma zostać jedynie możliwość zgłoszenia udziału w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym - odmiennie niż ma to miejsce pod rządami obecnie obowiązujących przepisów oraz odmiennie od pierwotnego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Prokurator Generalny nie będzie już ustawowym, obligatoryjnym uczestnikiem postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej konieczne jest utrzymanie dotychczasowych zasad udziału Prokuratora Generalnego w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Za stanowisko NRA w tej sprawie podziękował prokurator generalny Andrzej Seremet w piśmie przesłanym do prezesa NRA, adw. Andrzeja Zwary. Podkreśla w nim, że "głos Adwokatury, zawsze opiniotwórczy i wysłuchiwany z uwagą, może mieć istotne znaczenie dla zapobieżenia przyjęciu przez Sejm RP niekorzystnych propozycji, ograniczających rolę Prokuratora Generalnego w pracach Trybunału Konstytucyjnego. Dostrzegam w nim też zasługującą na uznanie troskę środowiska adwokackiego o dobrą jakość obowiązującego prawa oraz docenienie Prokuratora Generlanego, jako organu wpływającego pozytywnie na orzecznictwo trybunalskie".

(zobacz stanowisko NRA)

(czytaj podziękowanie prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta)

Tagi: NRA, trybunał, prokuratura, stanowisko

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email