NRA podpisała porozumienie z KSSiP

28.11.2014

Naczelna Rada Adwokacka podpisała z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów adwokackich w roku 2015 szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury. Zajęcia będą miały charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.Podobnie jak w latach ubiegłych, aplikanci pierwszego roku będą musieli zaliczyć 18 godzin lekcyjnych teorii, z czego 12 godzin przeznaczonych jest na zapoznanie aplikanta z zakresem działania sądownictwa powszechnego, a 6 godzin z zakresem działania prokuratury.  Z kolei na zajęcia praktyczne przewidziano sześć miesięcy – przez pięć miesięcy aplikanci będą poznawać pracę sądów i przez jeden miesiąc pracę prokuratury.

W tym czasie aplikanci adwokaccy poznają tajniki organizacji i funkcjonowania sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury, będą uczestniczyć w rozprawach i posiedzeniach, samodzielnie przygotowywać projekty orzeczeń i wniosków procesowych. Aplikanci powinni zostać zapoznani z przebiegiem rozprawy i posiedzenia, czynnościami sędziego, w tym sędziego sprawozdawcy, czynnościami sekretariatu sądu i obiegiem dokumentów. Aplikanci poznają również pracę sekretariatu prokuratury, zostaną zapoznani z wybranymi decyzjami o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, przebiegiem postępowania przygotowawczego (w szczególności sposobem prowadzenia przesłuchania, zabezpieczania dowodów, współpracą prokuratury z organami policji, ABW lub CBŚ) i formami jego zakończenia oraz z udziałem prokuratora w postępowaniu sądowym.

Szkolenia prowadzone będą przez sędziów sądów okręgowych i rejonowych oraz prokuratorów prokuratur okręgowych i rejonowych.

 Czytaj porozumienie:

Tagi: NRA, aplikacja, sąd, prokurator

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email