NRA podpisała porozumienie z Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta

21.10.2015

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA i Anna Surówka-Pasek, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP podpisali porozumienie o współpracy na rzecz propagowania idei nieodpłatnej pomocy prawnej oraz szukania odpowiednich rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie.

W ramach porozumienia Biuro Interwencyjne Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP popiera działania wolontaryjne jako formę kształcenia i pomocy prawnej osobom najuboższym, świadczoną w ramach działania NRA. Naczelna Rada Adwokacka będzie upowszechniać informacje o możliwości odbycia wolontariatu wśród adwokatów i aplikantów adwokackich.

Doświadczenia zebrane podczas wolontaryjnej pracy na rzecz nieodpłatnej pomocy prawnej osobom potrzebującym będzie także podstawą do szukania i przedstawianie właściwym organom państwowym opinii i propozycji rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie.

Celem porozumienia jest, oprócz zwiększenia dostępu każdej osoby do informacji o jej prawach i środkach ochrony, podnoszenie społecznej świadomości w zakresie ochrony praw i wolności obywatelskich i przestrzeganiu ich przez organy władzy publicznej.

Udział w programie będzie zaliczony na poczet stażu odbytego w Kancelarii Prezydenta RP.

W dzisiejszym spotkaniu NRA reprezentowali adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA i koordynator programu z ramienia NRA.

fot. Kancelaria Prezydenta RP

Tagi: NRA, prezydent, pomoc

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email