NRA podpisała porozumienie ws praktyk aplikanckich w 2017 r.

20.09.2016

Naczelna Rada Adwokacka podpisała porozumienie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w sprawie odbywania przez aplikantów adwokackich w roku 2017 szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury.

Porozumienie podpisali 7 września adw. Andrzej Zwara, prezes NRA i Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury sędzia dr hab. Małgorzata Manowska.

Szkolenia organizowane będą dla aplikantów pierwszego roku i obejmować będą zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Prowadzić je będą sędziowie oraz prokuratorzy.

Aplikanci będą musieli zaliczyć 18 godzin lekcyjnych (45 minut) teorii (przy czym 12 godzin jest przeznaczonych na działanie sądownictwa powszechnego, a 6 godzin - na działania prokuratury) i pół roku zajęć praktycznych - pięć miesięcy w sądach i jeden miesiąc w prokuraturze. Zajęcia te obejmują do 50 dni roboczych w wymiarze od 6 do 8 godzin zegarowych dziennie.

(czytaj porozumienie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email