NRA negatywnie ocenia zmiany w Kpc

15.06.2019

Naczelna Rada Adwokacka negatywnie ocenia przyjęty przez Sejm RP projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Zdaniem adwokatów projekt nie jest sprzyjający dla obywateli, nie przyspieszy postępowań sądowych i nie ułatwi dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości. W ocenie NRA projekt oparty jest na zwiększeniu formalizmu, rygoryzmu, opłat sądowych i władzy sędziowskiej, a w konsekwencji ogranicza prawo obywatela do sądu.

- W procesie cywilnym nie chodzi o polepszenie statystyk rozpoznawania spraw, a usprawnienie procesu nie może polegać na ułatwieniu pracy sędziego kosztem praw obywatelskich. – czytamy w uchwale przyjętej przez Naczelną Radę Adwokacką 15 czerwca br.

Naczelna Rada Adwokacka postuluje przeprowadzenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej procedury wysłuchania publicznego, w ramach której Adwokatura Polska mogłaby szczegółowo przedstawić i uzasadnić zastrzeżenia do uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zmiany kodeksu postępowania cywilnego.

Czytaj uchwałę

Tagi: uchwała, legislacja, kpc

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email