NRA nawiąże współpracę z prezydenckim Biurem Interwencyjnym Pomocy Prawnej

28.08.2015

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, 26 sierpnia 2015 r. spotkał się z Pawłem Firlejem, dyrektorem Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP.

Celem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP w zakresie dotyczącym wykorzystania doświadczenia Adwokatury w działalności Biura oraz wypracowania systemowych mechanizmów pozwalających na dobrowolne uczestnictwo zarówno adwokatów jak i aplikantów adwokackich w działalności statutowej Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP, którego prace nadzoruje podsekretarz stanu Anna Surówka-Pasek.

w ramach współnego programu zainteresowani współpracą adwokaci i aplikanci adwokaccy drugiego i trzeciego roku mieliby za zadanie dokonywać wstępnej selekcji spraw wpływających do Biura oraz przekazywać wskazania co do dalszego postępowania w sprawie. Zaangażowanie aplikantów wpisywać się będzie w szkolenia aplikanckie, zaś adwokaci będą mogli uzyskać z tego tytułu punkty w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego. W najbliższych tygodniach Kancelaria Prezydenta oraz Naczelna Rada Adwokacka podpiszą stosowne porozumienie. Koordynatorem programu z ramienia NRA jest adw. Anisa Gnacikowska.

Tagi: pomoc, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email