NRA na jubileusz 90-lecia „Palestry”

28.02.2014

Od wydania pierwszego zeszytu „Palestry” – czasopisma Izby Adwokackiej w Warszawie  - 1 marca minie 90 lat. Z kolei pierwsze wydanie zeszytu „Palestry” tzw. lwowskiej, będącej próbą stworzenia czasopisma dla całego polskiego środowiska adwokackiego Galicji, ukazało się 104 lata temu. Z tej okazji prezydium NRA wydało uchwałę.

Prezydium w uchwale podkreśla, że dziś „Palestra” to jedno z najważniejszych czasopism prawniczych w Polsce, a jednocześnie periodyk prawniczy o najdłuższej tradycji. Cieszy się ogromnym uznaniem w całym środowisku prawniczym w Polsce. Dociera do odbiorców w wielu państwach europejskich, zarówno w wersji papierowej, jak i w wersjach elektronicznych. Szczególna wartość „Palestry” została zauważona i doceniona przez agendę CCBE podczas obrad w czerwcu 2013 r.

Z okazji jubileuszu, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej stwierdza, że Pismo Adwokatury Polskiej „Palestra” dobrze służyło i służy samorządowi adwokackiemu i winno być nadal elementem tożsamości, edukacji i rozwoju adwokatów i aplikantów adwokackich.

Zobacz treść uchwały

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi: Palestra, jubileusz

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email