NRA mecenasem edukacji prawniczej

21.06.2018

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa Elsa Poland przyznało Naczelnej Radzie Adwokackiej tytuł „Mecenasa edukacji prawniczej”.

Statuetkę 20 czerwca odebrał adw. Przemysław Rosati, członek NRA, podczas gali, która poprzedziła  rozpoczynający się dwudniowy kongres „Prawo dla odpowiedzialności”.  

Podczas gali zaprezentowano wyniki badań „Studenci prawa w Polsce”.

Jednym z panelistów kongresu z ramienia NRA jest adw. Bartosz Grohman, członek NRA. Podczas kongresu poruszana jest tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu, która jest omawiana nie tylko w kontekście dobrych praktyk, lecz także relacji między odpowiedzialnością społeczną a prawem zachęcającym do świadomego działania na rzecz społeczności lokalnych, środowiska naturalnego oraz struktury wewnętrznej i efektywności firm. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm, instytucji publicznych oraz środowiska prawniczego mówią między innymi o społecznej odpowiedzialności w sferze wewnętrznej, działalności na rzecz społeczności lokalnych, ochrony środowiska oraz współpracy między sektorami.

Naczelna Rada Adwokacka od wielu lat jest partnerem naukowym Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland.

Tagi: ELSA, nagroda, NRA, edukacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email