NRA: konieczne jest zagwarantowanie prawa zatrzymanego do kontaktu z adwokatem

24.05.2017

Konieczne jest wprowadzenie zmian legislacyjnych gwarantujących realizację prawa osoby zatrzymanej do niezwłocznego kontaktu z adwokatem - głosi uchwała przyjęta 23 maja przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. 

Prezydium NRA zwraca uwagę, że obowiązujące rozwiązania prawne w tej kwestii są niewystarczające. Zatrzymany ma możliwość kontaktu z adwokatem na swoje żądanie, co w wielu przypadkach - z uwagi na brak świadomości zatrzymanego o przysługujących mu prawach - powoduje, że nie korzysta on ze swojego prawa do obrony.  

Dlatego Naczelna Rada Adwokacka popiera wniosek Rzecznika Praw Obywtaelskich nałożenia na organy władzy publicznej obowiązku poinformowania zatrzymanego o prawie do niezwłocznego kontaktu z adwokatem i zapewnienia technicznych możliwości skorzystania z tego uprawnienia. 

(czytaj treść uchwały)

Tagi: uchwała Prezydium, prawo do adwokata

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email