NRA chce przedstawić TK opinię amicus curiae

19.01.2016

Naczelna Rada Adwokacka złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o wyrażenie zgody na przedłożenie TK opinii amicus curiae w postępowaniu z wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz grupy posłów na Sejm RP w sprawie dotyczącej zbadania konstytucyjności nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (K 47/15).

NRA uzasadnia, że problematyka ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki jest przedmiotem szczególnego zainteresowania NRA. W jej ocenie problematyka zawarta w skardze konstytucyjnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i wniosku grupy posłów na Sejm RP rodzi uzasadnione wątpliwości konstytucyjne. Dostrzeżone przez wnioskodawców problemy konstytucyjne w istocie odnoszą się do kwestii skuteczności środków ochrony praw i wolności jednostki, w szczególności prawa do sądu i bezpieczeństwa prawnego jednostki.

 Czytaj wniosek NRA

Tagi: trybunał, konstytucja, NRA, opinia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email