NRA bierze udział w przygotowaniach do Kongresu Prawników Polskich

13.01.2017

Wykonując postulaty zapisane w uchwałach Krajowego Zjazdu Adwokatury, adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,  spotyka się z przedstawicielami środowiska prawniczego, w celu uściślenia współpracy, w tym przy organizacji Kongresu Prawników Polskich. 

Miały już miejsce spotkania z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf, z przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa, sędzią Dariuszem Zawistowskim i dwoma wiceprzewodniczącymi: sędzią Krzysztofem Wojtaszkiem i sędzią płk. Piotrem Raczkowskim, a także z sędzią dr. hab. Krystianem Markiewiczem, prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. 

Przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej biorą też udział w posiedzeniach Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, których tematem są m.in. przygotowania do Kongresu Prawników Polskich.

Kwestia przygotowań do Kongresu omawiana będzie również podczas posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej 21 stycznia br.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email