NRA apeluje do Premier o wstrzymanie prac nad ustawą o Policji

20.07.2015

Naczelna Rada Adwokacka apeluje do  premier Ewy Kopacz o wstrzymanie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Prace prowadzić mają senackie Komisje Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza od 21 lipca.

Zdaniem NRA, projekt w aktualnej postaci godziłby w prawa i wolności jednostki, stwarzając możliwości inwigilacji obywateli bez właściwego nadzoru oraz niedopuszczalnej ingerencji przez służby specjalne i policyjne  w służące ochronie praw i wolności tajemnice zawodowe, szczególnie tajemnicę obrończą, adwokacką i radcowską.

Do listu dołączona została opinia Naczelnej Rady Adwokackiej do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw.

Apel został wysłany do wiadomości senatora Wojciecha Skurkiewicza, Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, senatora Michała Seweryńskiego, Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, oraz senatora Piotra Zientarskiego, Przewodniczący Komisji Ustawodawczej

(zobacz list do premier Ewy Kopacz)

(zobacz opinię NRA wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email