NRA apeluje do adwokatów, by interweniowali u posłów ws. ustawy o Policji

10.08.2015

Naczelna Rada Adwokacka zwróciła się do wszystkich dziekanów izb adwokackich a za ich pośrednictwem do członków tych izb o apelowanie u posłów danego okręgu ws. ustawy o Policji. 

NRA od momentu podjęcia przez polski Parlament prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (zobacz druk nr 3765) podejmuje szereg działań przeciwko rozwiązaniom przyjętym w tym projekcie, które poważnie ograniczają obywatelom korzystanie z ich praw i wolności konstytucyjnych, jak też wprowadzają niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawnym ograniczenia w zakresie ochrony tajemnic zawodowych, w tym tajemnicy obrończej i adwokackiej.

(zobacz negatywną opinię NRA)

Z uwagi na nadzwyczajnie pilny tryb legislacyjny przyjęty w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, działania Adwokatury, mimo okresu wakacyjnego, muszą być zintensyfikowane. Z związku z tą sytuacją, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, zwrócił się do dziekanów i adwokatów z prośbą o bezpośrednie zaapelowanie do posłów na Sejm RP, mających biura poselskie na terenie izb adwokackich, aby nie popierali przedstawionych w projekcie rozwiązań, szczególnie dotyczących tajemnicy adwokackiej i obrończej.

(czytaj apel NRA do posłów)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email