NRA: adwokat ma obowiązek informowania o postawionych zarzutach dziekana izby

29.03.2017

Naczelna Rada Adwokacka na posiedzeniu plenarnym 25 marca przyjęła uchwałę, w której nakłada na adwokata, któremu postawiono zarzuty popełnienia przestępstwa umyślnego, obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym dziekana swojej izby. Taka informacja nie stanowi samoistnej podstawy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Wcześniej swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiła Komisja Etyki przy NRA. W uzasadnieniu rekomendacji do podjęcia takiej uchwały, Komisja zwraca uwagę na potrzebę posiadania przez samorząd wiedzy o fakcie postawionego adwokatowi zarzutu popełnienia przestępstwa, ponieważ jej brak może okazać się niekorzystny zarówno dla adwokatury, jak i adwokata, który znalazł się w kłopotliwym dla niego położeniu. Dowiedziawszy się o postawionym adwokatowi zarzucie, organy samorządu mają bowiem szansę na odpowiednią reakcję zarówno w relacjach zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Chodzi tutaj o możliwość podjęcia:

a) działań ograniczających oczywiste w takich sytuacjach straty wizerunkowe,

b) działań zmierzających do zainicjowania procedury pozwalającej na wyjaśnienie zasadności postawionego zarzutu,

c) działań pozwalających na skonsultowanie z adwokatem – zwłaszcza jeśli nie korzysta on z pomocy obrońcy i nie dysponuje własnym doświadczeniem zawodowym w sprawach karnych – właściwej reakcji na postawiony mu zarzut,

d) działań, które – w razie wystąpienia tego rodzaju konieczności – zapewniałyby pomoc prawną klientom tego adwokata, jeśli on sam nie byłby jej w stanie świadczyć.

W ocenie Komisji Etyki, realizacja takiego obowiązku nie byłaby samooskarżaniem, czy dostarczaniem dowodów przeciwko samemu sobie, lecz w istocie jedynie przekazaniem samorządowi informacji o sytuacji, w jakiej znalazł się adwokat, któremu postawiono zarzuty w postępowaniu karnym.

Uchwała nr 12, przyjęta przez Naczelna Radę Adwokacką ma brzmienie:

1. Adwokat, któremu przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa umyślnego, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dziekana okręgowej rady adwokackiej, właściwej dla siedziby zawodowej adwokata.

2. Pochodząca od adwokata informacja o przedstawionym mu zarzucie popełnienia przestępstwa nie stanowi samoistnej podstawy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko temu adwokatowi.

(czytaj uchwałę nr 12)

Tagi: uchwała NRA, sąd dyscyplinarny

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email