Nowy sposób doręczeń pocztowych budzi zastrzeżenia NRA

16.01.2014

Naczelna Rada Adwokacka uważa, że zmiana operatora pocztowego, która nastąpiła z początkiem roku budzi poważne zagrożenie prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Do Naczelnej Rady Adwokackiej docierają informacje o występujących problemach w związku z tą zmianą. 15 stycznia NRA podjęła uchwałę, w  której zaznacza, że kryterium wyboru oferenta nie powinno ograniczać się jedynie do ceny, ale powinny zostać wzięte pod uwagę elementy takie jak: niezakłócony przebieg postępowań sądowych, zapewnienie braku ingerencji osób trzecich w tok tych postępowań, zapewnienie tajemnicy korespondencji oraz ochrony danych osobowych uczestników postępowań sądowych. Zdaniem adwokatów istnieją przesłanki by sądzić, że wartości te są zagrożone.

W uchwale adwokaci zaznaczają, że miejscem odbioru korespondencji z sądami i prokuraturą powinny być punkty do tego przystosowane, posiadające wykwalifikowany personel, znający reguły doręczeń, a sklepy spożywcze czy kioski nie spełniają tych wytycznych. Ponadto osoby obsługujące punkty odbioru poczty nie należą do struktury organizacyjnej operatora i nie podlegają jego kontroli. Zatem nie można mieć gwarancji wykonania obowiązków nałożonych przez operatora.

NRA podkreśla, że potwierdzenie nadania przesyłki pocztowej przez sądy czy prokuraturę nie ma mocy dokumentu urzędowego. - Oparcie doręczeń sądowych wyłącznie o oświadczenie doręczyciela, że przesyłka została nadana, stwarza zagrożenie dla stabilności wszystkich postępowań i prawomocności orzeczeń sądowych. – czytamy w uchwale.

Istnieje także niespójność w aktualnym stanie regulacji pocztowej obsługi wymiaru sprawiedliwości. Jednostki prokuratur z jednej strony nadawać muszą pisma, korzystając z wyłonionego w drodze przetargu operatora, z drugiej natomiast są związane powszechnie obowiązującymi regulacjami, przewidującymi skutek zachowania terminu czynności procesowej tylko w razie nadania przesyłki za pośrednictwem tzw. wyznaczonego operatora pocztowego, którym do końca 2015 roku będzie Poczta Polska S.A.

Wreszcie adwokaci argumentują, że poczynione zmiany mogą okazać się pozornymi oszczędnościami jeśli w wyniku problemów z dostarczeniem poczty trzeba będzie powtarzać postępowania sądowe lub nie będą mogły się one odbyć. Pozorność oszczędności Skarbu Państwa wydaje się tym większa, że Poczta Polska S.A. jest w 100% własnością Skarbu Państwa.

- Nawet uzyskanie przez Skarb Państwa zakładanych oszczędności finansowych na doręczeniach przesyłek pocztowych nie uzasadnia podjętego ryzyka i nie rekompensuje kosztów społecznych dokonanej zmiany. Dla obywateli zmiana taka wiąże się z dodatkowymi uciążliwościami w prowadzeniu korespondencji z organami wymiaru sprawiedliwości. – uważają adwokaci.

czytaj uchwałę NRA

Stanowisko w tej sprawie zajęło też tydzień temu Prezydium NRA. (czytaj uchwałę Prezydium NRA)

 

Tagi: NRA, uchwała

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email