Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro o niezależności sądów

05.03.2016

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skierował list do  uczestników konferencji zorganizowanej 5 marca przez Komisję Praw Człowieka przy NRA na temat: „Niezależność Sądów i Trybunałów jako gwarancja praw i wolności człowieka”. 

W liście tym minister Ziobro stwierdził: „Niezależność Sądów i Trybunałów oraz niezawisłość sędziów jest niewątpliwie kardynalną zasadą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Niemniej jednak konieczne są mechanizmy kontrolne gwarantujące takie działanie tej władzy publicznej, aby faktycznie urzeczywistniała i chroniła prawa i wolności obywatelskie”. 

Ponadto Minister stwierdził w piśmie: "Chodzi o takie uformowanie stosunków, aby sądy nie występowały wobec Ministra Sprawiedliwości w roli petentów. Z drugiej strony, aby Minister Sprawiedliwości, który odpowiada politycznie za stan wymiaru sprawiedliwości, dysponował narzędziami pozwalającymi korygować te działania sądownictwa, które w odbiorze społecznym budzą sprzeciw. Rolą Ministra Sprawiedliwości jest podejmowanie wszelkich działań prawnych, aby zapobiegać takim zdarzeniom i postawom w funkcjonowaniu władzy sądowniczej, które podważają zaufanie obywateli do polskiego wymiaru sprawiedliwości”.

Czytaj cały list

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email