Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

04.09.2015

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 


31 sierpnia, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący komisji ds. Informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami firmy Confido, w celu omówienia dalszych prac nad wdrożeniem systemu informatycznego w adwokaturze. 

2 września, adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący komisji Praw Człowieka przy NRA i adw. Małgorzata Mączka-Pacholak z tejże komisji reprezentowali NRA na posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, na którym omówiono raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2014 rok. (czytaj: Polska w czołówce z największą liczbą niewykonanych orzeczeń ETPCz)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email