Nowe wzory legitymacji – ale bez rewolucji i konieczności wymiany

16.07.2013

Na posiedzeniu 2 lipca 2013 r. Prezydium NRA podjęło, opracowaną przez adwokata Rafała Dębowskiego, przewodniczącego Komisji Komunikacji Społecznej NRA, uchwałę o zmianie uchwały nr 75/2010 w sprawie określenia wzorów legitymacji adwokackich, zastępując dotychczasową treść uchwały nową. Celów nowelizacji było kilka.

Przede wszystkim zamierzeniem Prezydium NRA było jednoznaczne przesądzenie charakteru legitymacji. W nowej uchwale przesądzono, iż legitymacja adwokacka jest dokumentem potwierdzającym członkostwo adwokata w danej izbie. Odstąpiono tym samym od niezbyt dobrze przyjętej legitymacji dla adwokata niewykonującego zawodu, co było również uzasadnione tym, iż zgodnie z zamierzeniami Ministerstwa Sprawiedliwości, weryfikacja prawa wykonywania zawodu na użytek organów wymiaru sprawiedliwości odbywać się będzie na zasadzie regularnego internetowego odpytywania baz systemu KRAiAA.

Po wtóre nowa uchwała wprowadza do obrotu legitymacje dla prawników zagranicznych z obszaru Unii Europejskiej, wpisanych na listy prowadzone przez poszczególne rady adwokackie. Do tej pory nasi koledzy, będący członkami izby, nie posiadali legitymacji. Stan taki nie znajdował żadnego merytorycznego uzasadnienia, a nadto powodował niepotrzebne utrudnienia wykonywania czynności zawodowych. Świadomym zabiegiem Prezydium NRA było również odstąpienie od wydawania legitymacji prawnikom zagranicznym spoza obszaru Unii Europejskiej. Wydaje się, że dla tej grupy zawodowej, z uwagi na specyfikę regulacji ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, wystarczające będą zaświadczenia o wpisie na listę, wydawane przez okręgowe rady adwokackie w trybie przepisów KPA.

Przy okazji noweli Prezydium zadbało o to, by usunąć słabości starych wzorów legitymacji. Dlatego wprowadzono numer własny legitymacji oraz datę ważności legitymacji. Życie pokazało bowiem, że właśnie tych dwóch informacji brakuje na naszych legitymacjach.

Co ważne, Prezydium NRA przyjęło ewolucyjny model wymiany legitymacji, aby nie narażać nikogo na dodatkowe koszty, czy też perturbacje związane z koniecznością wymiany legitymacji. Legitymacje wydane na podstawie uchwały nr 75/2010 zachowują więc ważność do dnia, w którym upłynie okres 10 lat liczony od dnia ich wydania. Wszyscy ci, którzy posiadają stare legitymacje nie mają potrzeby ich wymiany na nowe.

Uchwała nr 116/2013 wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2013r.

Czytaj uchwałę

Zobacz wzory

Tagi: NRA, uchwała

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email