Nowe Centrum Mediacyjne przy NRA

03.04.2012

Rozwiązywanie sporów przy udziale mediatorów - adwokatów, propagowanie idei mediacji oraz szkolenia mediacyjne - to główne założenia Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Poniżej publikujemy list adw. Katarzyny Przyłuskiej-Ciszewskiej, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA.

Z przyjemnością informuję, że uchwałą Nr 59/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej  z dnia 19 listopada 2011 roku zostało powołane  Centrum Mediacyjne przy NRA.

Statutowym celem Centrum jest propagowanie i rozpowszechnianie idei mediacji wśród członków naszego samorządu, ale także w społeczeństwie oraz edukacja w zakresie mediacji. Przede wszystkim jednak Centrum Mediacyjne będzie prowadziło mediacje i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, przy udziale mediatorów, będących jednocześnie adwokatami. Ta dodatkowa możliwość wykonywania zawodu adwokata/mediatora w Centrum Mediacyjnym przy NRA pozwoli zapewnić stronom korzystającym z alternatywnej metody rozwiązywania sporu profesjonalną pomoc i wsparcie przy mediowaniu.

Zachęcam i zapraszam Koleżanki i Kolegów adwokatów, którzy posiadają uprawnienia mediatora do włączenia się w działania Centrum. W załączeniu do pobrania formularz zgłoszeniowy dla mediatorów.

Adwokatów zainteresowanych szkoleniem serdecznie zapraszam do zgłaszania do Sekretarza Centrum Pani Kamili Kołakowskiej zainteresowania/zapotrzebowania na szkolenia. W roku 2012 Centrum Mediacyjne planuje organizację dwóch szkoleń zawodowych, przygotowujących do prowadzenia mediacji. O szczegółach będę Państwa informowała na bieżąco.

Siedziba Centrum mieści się w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej przy ulicy Świętojerskiej 16 w Warszawie, kontakt mailowy pod adresem: centrum.mediacji@adwokatura.pl; tel: 22 505 25 20.

Zachęcam do zapoznania się ze Statutem i Regulaminem Centrum oraz śledzenia na bieżąco aktualnych informacji o pracach Centrum.

adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska

Prezes Centrum Mediacyjnego

przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

czytaj: Statut Centrum Mediacyjnego przy NRA

czytaj: Regulamin postępowania mediacyjnego

pobierz: formularz zgłoszeniowy

 

Tagi: NRA, mediacje

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email