Misja Polskiej Adwokatury w Kazachstanie

22.04.2013

20 kwietnia rozpoczęła się misja Naczelnej Rady Adwokackiej w Kazachstanie. Program misji przewiduje m.in. spotkanie z przedstawicielami adwokatury Kazachstanu, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Radą Konstytucyjną, a także z przedstawicielami opozycji, w tym z osobami odbywającymi kary pozbawienia wolności, ich rodzinami oraz założycielem kazachskiej fundacji obrony praw człowieka - Yewgienijem Zhovtisem. Członkowie misji spotkają się również z przedstawicielami OBWE oraz polskiej ambasady. Pierwsze z tych spotkań już się odbyły.

Z prośbą o  zorganizowanie misji, do komisji wizerunku zewnętrznego i działalności pro bono NRA, zwróciła się Fundacja „Otwarty Dialog” wskazując, iż NRA jest postrzegana jako poważny partner w budowaniu demokracji w krajach pogranicza Europy i Azji. Misja uzyskała poparcie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz ambasady polskiej w Kazachstanie.

Pamiętając o naszej zawiłej historii, poniesionych ofiarach i walce o wolność, chcemy spłacić dług wobec zachodnich demokracji, wspierających nas w latach osiemdziesiątych. Dzisiaj historia zatacza koło. Delegacja NRA zamierza wspierać kazachską społeczność swoim doświadczeniem w drodze do demokracji. Prawo, Honor i Ojczyzna to wartości zapisane na sztandarze polskiej adwokatury. Kolejna misja obserwacyjna NRA w tym regionie jest dla nas zatem honorem.

Naczelną Radę Adwokacką w Kazachstanie reprezentują: adw. dr Monika Strus-Wołos, szefowa misji, adw. Magdalena Fertak, adw. Justyna Mazur, adw. Wojciech Mądrzycki oraz adw. Jacek Świeca.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email