Minister Budka podpisał rozporządzenia w sprawie stawek adwokackich

10.11.2015

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (poz. 1800), w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej przez adwokata z urzędu (poz.1801), w sprawie opłat za czynności radców prawnych, w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (poz. 1787). Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Naczelna Rada Adwokacka pozytywnie przyjęła informację o podziale rozporządzeń w sprawie opłat za czynności adwokacie z wyboru i w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. Rozporządzenie za sprawy z wyboru umożliwi uzyskanie wyższych stawek, które egzekwowane będą jako koszty procesowe od strony, która przegra sprawę w sądzie. Rozdzielenie taks to efekt starań samorządu adwokackiego, który zabiegał o to od kilku lat.

czytaj artykuł adw. Andrzeja Zwary i adw. Rafała Dębowskiego „Czas na zmiany…taksy”

czytaj informację: NRA proponuje oddzielne rozporządzenia za koszty adwokackie z urzędu i z wyboru 

Środowisko adwokackie nie zaakceptowało natomiast zmian wprowadzonych w rozporządzeniu dotyczącym wynagrodzenia za tzw. sprawy z urzędu. Zdaniem NRA, podwyższenie stawek o 100%, przy jednoczesnym wprowadzeniu zasady zasądzania połowy kwoty, jest iluzoryczne.

Przypomnijmy, że w czerwcu tego roku Prezydium NRA wystosowało memorandum, w którym po raz kolejny zwróciło uwagę na pilną konieczność podjęcia dialogu społecznego ze środowiskiem adwokackim, w tym na temat urealnienia stawek adwokackich. W konsekwencji Borys Budka, minister sprawiedliwości, powołał grupę roboczą, składającą się z przedstawicieli ministerstwa, NRA i KRRP, która miała do końca lipca opracować nowelizację przepisów dotyczących stawek adwokackich i radcowskich. W lipcu, przy negatywnej opinii NRA, minister podpisał tzw. „małą nowelizację” w zakresie pięciu rodzajów spraw.

22 lipca Prezydium NRA podjęło decyzję o wycofaniu swoich przedstawicieli z grupy roboczej opracowującej nowelizację rozporządzeń. Powodem decyzji był brak propozycji urealnienia stawek z urzędu. Prezydium podjęło wówczas decyzję o przeprowadzeniu protestu adwokatury, polegającego na nieprzedstawieniu przez okręgowe rady adwokackie w terminie do 31 lipca 2015 r. prezesom sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, których obszar właściwości obejmuje zasięg terytorialny danej izby „wykazu pozostałych adwokatów uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według przepisów o ustroju adwokatury, mających siedzibę zawodową na obszarze właściwości danego sądu” (tzw. listy B). Minister sprawiedliwości zaskarżył decyzje o protestach adwokatury. 5 listopada br. Sąd Najwyższy uchylił uchwały Prezydium NRA, a także ORA w Opolu i Zgromadzenia Izby Warszawskiej, dotyczące formy protestu adwokatury.         

Czytaj też: opinia NRA w sprawie taks adwokackich 

Zobacz:

rozporządzenie MS z dn. 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynnosci adwokackie

rozporządzenie MS z dn. 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej przez adwokata z urzędu

rozporządzenie MS z dn. 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

 

Tagi: stawki, ministerstwo, legislacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email