Mediacja – inna forma sprawiedliwości

18.10.2012

Adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA, uczestniczyli w konferencji związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji.

Jednym z celów spotkania było zwrócenie uwagi, szczególnie środowisk prawniczych, na konieczność uwzględniania problematyki mediacji na wszystkich etapach edukacji prawniczej.

Część plenarną uświetniły wystąpienia prof. dr. hab. Andrzeja Zolla oraz prof. dr. hab. Tadeusza Erecińskiego. Prezes NRA wziął udział w panelu plenarnym pt. „Mediacja – zmiana sposobu myślenia prawników o sprawiedliwości”. Zwrócił on uwagę na konieczne zmiany jaki ministerstwo powinno wypracować w kwestii mediacji. Uczulił między innymi na kwestię wynagrodzeń mediatorów, które powinny być godziwe, niezależnie od profesji, z jakich wywodzą się mediatorzy.

Uczestnikami panelu byli również dr Beata Czarnecka-Dzialuk, członek Stołecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, prof. dr hab. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Tomasz Janik, prezes Krajowej Rady Notarialnej, Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz zastępcy dyrektorów Krajowych Szkół Sądownictwa i Prokuratury – Adam Czerwiński z Lublina i Rafał Dzyr z Krakowa. W dyskusji uczestniczyli również przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

Podczas panelowych dyskusji, została omówiona próba wypracowania sposobu podejścia prawników do zagadnienia sprawiedliwości. Rozmowy dotyczyły roli państwa w tworzeniu warunków do rozpowszechniania mediacji, która jest jednym z podstawowych praw obywatelskich.

Adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA, była gościem panelu tematycznym pt. „Nowy prawnik w mediacji”. Pani mecenas poinformowała, że powołane niedawno przy Naczelnej Radzie Adwokackiej Centrum Mediacyjne pracuje nad wdrożeniem tzw. e-mediacji, nowej formy technologicznej dającej szersze możliwości dla popularyzowania mediacji w Polsce. Podkreśliła też, że w najbliższy weekend, swoim doświadczeniem w sztuce mediacji, z polskimi adwokatami, podzielą się prawnicy z Wielkiej Brytanii.

Spotkanie odbyło się 17 października br. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie. Konferencję zwołał minister sprawiedliwości przy udziale prokuratora generalnego, rzecznika praw obywatelskich, rzecznika praw dziecka i społecznej rady ds. ADR przy ministrze sprawiedliwości.

Tagi: NRA, ministerstwo, konferencja, mediacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email