Mazowiecki samorząd architektów popiera Prezydium NRA w obronie godności osób LGBT

26.06.2020

Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP poparło stanowisko Prezydium NRA w sprawie wypowiedzi naruszających godność osób LGBT z 18 czerwca 2020 r.

W przyjętym 18 czerwca br. stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraziło stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi kwestionujących człowieczeństwo osób LGBT i przysługujące im podstawowe prawa człowieka.

- Prezentowane w debacie publicznej pogardliwe wypowiedzi na temat osób o orientacji innej niż heteroseksualna naruszają wypracowywane standardy państwa obywatelskiego. Kandydaci ubiegający się o najwyższą godność w Państwie są w sposób szczególny zobowiązani do wstrzemięźliwości i unikania wypowiedzi naruszających demokratyczne wartości i zasady, na których zbudowana jest Rzeczpospolita Polska. – czytamy.

Adwokaci wyrazili sprzeciw wobec stosowania w kampanii wyborczej retoryki lekceważącej i dyskredytującej jakiekolwiek mniejszości - religijne, rasowe, czy narodowe. Ich zdaniem godzi to w konstytucyjnie chronioną godność człowieka oraz prowadzi do stanu społecznej zapaści.

(czytaj stanowisko Prezydium NRA)

Rada Mazowieckiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP popiera w całości argumentację przedstawioną w treści tegoż stanowiska i w całości podziela sprzeciw wobec dyskryminacji jakiejkolwiek mniejszości, jako działań sprzecznych z podstawowymi prawami człowieka oraz godzącymi w konstytucyjne prawa i wolności obywatelskie.

Stanowisko w tej sprawie mazowiecki samorząd architektów przyjął 22 czerwca.

 

(czytaj stanowisko MAOIA)

Tagi: samorząd architektów, LGBT, Prezydium NRA, prawa człowieka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email