Marcowy numer "Palestry"

04.04.2017

Ukazał się kolejny, marcowy numer czasopisma "Palestra". 

Tekstem otwierającym ten numer jest "Konflikt interesów w adwokackim orzecznictwie dyscyplinarnym" autorstwa adw. dr. Wojciecha Marchwickiego i adw. dr. Marka Niedużaka. Z kolei sędzia SA w st. spocz. Kazimierz Postulski opublikował artykuł "Granice możliwości nieorzekania fakultatywnego zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej (art. 75 § 2 Kodeksu karnego)".

Godna uwagi jest także analiza adw. dr. Przemysława Tarwackiego "Wewnętrzny system skargowy osadzonych w Polsce – analiza obowiązujących regulacji z uwzględnieniem skierowanych pod ich adresem zaleceń Komitetu przeciwko Torturom". 

W numerze dwa teksty nt. przymusu adwokacko-radcowskiego: autorstwa sędzi SA, dr hab. Barbary Nity-Światłowskiej 'Przymus adwokacko-radcowski przy wnoszeniu środków zaskarżenia w postępowaniu karnym (cz. 2)" oraz napisany przez adw. doktoranta UWr Aleksandra Sikorskiego "Przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu grupowym". 

Zachęcamy do lektury.

(czytaj marcowy numer Palestry w wersji pdf)

Tagi: Palestra

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email