Listy od gości zaproszonych na KZA

25.11.2013

- Krajowy Zjazd Adwokatury jest znaczącym wydarzeniem, o randze którego stanowi wyjątkowa rola palestry w kontekście sprawnego funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. – napisał w liście do uczestników KZA prezydent RP Bronisław Komorowski. Doceniając wagę tego wydarzenia, goście, którzy nie mogli w dniach 22-23 listopada br. przybyć do Katowic, przekazali swoje wyrazy uznania na piśmie, jednocześnie życząc owocnych obrad.

List od Bronisława Komorowskiego odczytał Krzysztof Łaszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. – Państwa zaangażowanie w sprawy publiczne przyczynia się do urzeczywistnienia zasady „dobro Rzeczypospolitej niech będzie prawem najwyższym” oraz dewizy polskiej palestry: „wierność Polsce, obrona praw i wolności obywatelskich, pomoc potrzebującym”. – tymi słowami prezydent dziękował polskiej adwokaturze za dobrą współpracę. – O tym jak cenne są Państwa spostrzeżenia i analizy, przekonałem się wielokrotnie jako gospodarz odbywających się w Pałacu Prezydenckim dyskusji z cyklu Forum Debaty Publicznej. – zaznaczył w liście.

Pismo przekazała również Maria Pańczyk-Pozdziej, wicemarszałek Senatu RP. – Jestem pełna uznania dla szerokiego zakresu Państwa pracy, która jest powołaniem i służbą w udzielaniu pomocy prawnej, wolności obywatelskich, kształtowaniu i stosowaniu prawa. – czytamy w liście.

Dr Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, przypomniał w swoim liście przesłanie Marka Tulliusza Cycerona: Cedant arma togae – Niech oręż ustąpi przed togą. Przypomniał, że dewiza ta przyświecała wielu obrońcom podczas procesów politycznych. Prezes IPN przytacza te słowa w kontekście budowania tożsamości w nowych realiach politycznych, społecznych i ekonomicznych. – Jednym z bardzo istotnych elementów budowania wizerunku adwokatury może stać się udział w dokończeniu wielkiego historycznego dzieła, jakim jest budowa instytucji demokratycznego państwa polskiego zdolnego do całkowitego rozliczenia wszelkich krzywd i przewin okresu totalitarnej dyktatury. – pisze dr Łukasz Kamiński. Dodaje, że adwokatura jest wyczulona na prawa człowieka, ma odwagę podejmowania trudnych wyzwań, wolę aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz wszechstronną wiedzę prawniczą.

Listy do uczestników Zjazdu wpłynęły także m.in. od Ireny Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Aleksandra Kwaśniewskiego, prezydenta RP w latach 1995-2005, Stanisława Chmielewskiego, podsekretarza stanu w ministerstwie sprawiedliwości, płk. Jerzego Artymiaka, zastępcy prokuratora generalnego i naczelnego prokuratora wojskowego, Marka Safjana, sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Stanisława Biernata, wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, Małgorzaty Kluziak, prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, dr. Wojciecha R. Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Macieja Berka, prezesa Rządowego Centrum Legislacji, Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka, oraz wielu prezesów samorządów zawodów zaufania publicznego, w tym Tomasza Janika, prezesa Krajowej Rady Notarialnej, Rafała Fronczka, prezesa Krajowej Rady Komorniczej, dr n. med. Elżbiety Puacz, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, dr n. med. Grażyny Rogali-Pawelczyk, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, lek. wet. Jacka Łukaszewicza, prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Czytaj:

list od Prezydenta RP

Tagi: NRA, samorząd

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email