Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

05.10.2012

Rozpoczynamy nowy cykl informacyjny, w którym będziemy zamieszczać wiadomości z kalendarza członków Naczelnej Rady Adwokackiej. Kto reprezentuje Adwokaturę Polską w ważnych wydarzeniach, jakie spotkania odbyły się w kwestiach bieżących istotnych dla adwokatury, gdzie i kiedy Prezydium wystąpiło na forum publicznym – na te i wiele innych pytań odpowiemy w Kronice Prac NRA.

17 września br. odbyła się uroczystość pod Pomnikiem Poległych i Pomordowanych na Wschodzie. Stolica uczciła 73. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę salwą honorową i złożeniem kwiatów. W obchodach wziął udział adw. Krzysztof Boszko, sekretarz NRA.

18 września br., podczas Forum Debaty Publicznej „System pomocy prawnej” w Pałacu Prezydenckim, adwokaturę reprezentował adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA. Po pełną relację ze spotkania odsyłamy do aktualności.

W dniach 19-21 września br., na okoliczność ponadizbowego szkolenia aplikantów adwokackich III roku, Jastrzębia Góra zgromadziła aplikantów z całej Polski. Szkolenie zainaugurowała adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, przewodnicząca komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA. W roli prelegentów wystąpili adwokaci oraz sędziowie. Wykład na temat prawa inwestycyjnego wygłosił adw. Adrzej Zwara, prezes NRA.

22 września br. odbyło się posiedzenie plenarne NRA. Tym razem spotkanie władz samorządowych adwokatury odbyło się w Jadwisinie. Do głównych tematów dyskusji należało przyjęcie projektu ustawy Prawo o adwokaturze, a także uchwały dotyczącej kosztów sądowych w sprawach cywilnych oraz uchwały w sprawie niezawisłości sędziowskiej. Na stronie adwokatury znajduje się szczegółowa relacja z posiedzenia.

28 września natomiast miało miejsce Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Kielcach. Z ramienia Prezydium, uczestniczyli w nim: adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezesa NRA, adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza NRA, oraz adw. dr Monika Strus-Wołos, członkini prezydium NRA. Tego samego dnia, podczas Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Krzysztof Boszko, sekretarz NRA.

Naczelna Rada Adwokacka po raz pierwszy uzyskała status międzynarodowego obserwatora wyborów parlamentarnych. Na okoliczność wyborów parlamentarnych w Gruzji, które odbyły się 1 października, do Tbilisi skierowana została misja obserwacyjna, której przewodniczyła adw. dr Monika Strus-Wołos, członkini prezydium NRA. Zadaniem misji obserwacyjnej była kontrola przebiegu wyborów od chwili otwarcia lokali wyborczych do przekazania protokółów do centralnej komisji wyborczej. Delegaci NRA odbyli również szereg spotkań, w tym z polską ambasador i konsulem RP w Tbilisi, władzami organizacji polonijnych, przedstawicielami gruzińskiej adwokatury, a także z przewodniczącymi dwóch komisji Parlamentu Gruzji. Szczegółowa relacja wkrótce zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej.

W Warszawie, 1 października odbyły się uroczystości związane ze sprowadzeniem i złożeniem w Świątyni Opatrzności Bożej doczesnych szczątków śp. Stefana Korbońskiego (1901-1989), adwokata, żołnierza i polityka oraz jego żony Zofii. Podczas uroczystości, adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza NRA, poprowadził poczet sztandarowy Adwokatury Polskiej.

Z racji ducha sportowego, Prezes NRA z chęcią angażuje się w wydarzenia sportowo-integracyjne adwokatury. Są one również okazją do spotkań doświadczonych adwokatów z młodymi adeptami zawodu. O aktywności Prezesa NRA na tym polu, świadczyć może m.in. jego obecność na rajdzie bieszczadzkim organizowanym w dniach 4-7 października br. przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie oraz Komisję Integracji Środowiskowej, Sportu i Turystyki przy NRA.

Dzisiaj (5 października) rozpoczyna się konferencja w Wojcieszycach, organizowana przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu oraz Zrzeszenie Prawników Polskich. Debata zakończy się 7 października. Naczelna Rada Adwokacka objęła wydarzenie patronatem. Z ramienia prezydium NRA, delegowana została adw. Małgorzata Gruszecka, członkini prezydium NRA.

Członkowie samorządu adwokackiego są regularnie zapraszani do udziału w posiedzeniach Krajowej Rady Sądownictwa. Podczas spotkań rozpoznawane są zgłoszenia kandydatów ubiegających się o stanowiska sędziów, wśród których często znajdują się adwokaci. Podczas tych posiedzeń, Naczelną Radę Adwokacką najczęściej reprezentują: adw. Krzysztof Boszko, sekretarz NRA, adw. Krzysztof Komorowski, zastępca sekretarza NRA, oraz adw. Andrzej Siemiński, doradca prezesa ds. organizacyjnych.

Mamy nadzieję, że Kronika Prac NRA pozwoli usystematyzować wiadomości „z życia” samorządu adwokackiego i spotka się z Państwa uznaniem. Kolejne edycje będą publikowane w cotygodniowych odsłonach. Zapraszamy do lektury.

biuro prasowe NRA

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email