Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

17.04.2014

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

31 marca, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Michał Bieniak, przewodniczący komisji Komunikacji Społecznej NRA wzięli udział w  konferencji „E-protokół a wymiar sprawiedliwości”, zorganizowanej w Warszawie przez Stowarzyszenie Sędziów Polski IUSTITIA.

3 i 4 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w konferencji „Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa”, zorganizowanej przez UMCS w Lublinie we współpracy z Ministerstwem Skarbu Państwa.

4 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wygłosił wykład na temat etyki zawodu adwokackiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

5 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wziął udział w zgromadzeniu Izby w Zielonej Górze.

8 kwietnia odbyło się spotkanie w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej prezesów samorządów zawodów zaufania publicznego, na które zaprosił adw. Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan ORA Łódź i  adw. Andrzej Zwara, prezes w NRA. Poruszano tematy związane z funkcjonowaniem samorządów zawodowych. Kolejne spotkanie wyznaczono na 7 maja.

8 kwietnia, odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji projektu ustawy prawo o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych w Komisji Ustawodawczej Senatu. Uwagi zgłoszone przez Naczelną Radę Adwokacką zostały przyjęte przez senatorów i w całości uwzględnione, a projekt został skierowany na posiedzenie plenarne Senatu. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA.

8 kwietnia, adw. Andrzej Siemiński wziął udział w posiedzeniu Zespołu Krajowej Rady Sądownictwa, wyznaczonego do rozpatrzenia wniosków o stanowiska sędziowskie składanych przez adwokatów.

9 kwietnia, adw. Andrzej Zwara wziął udział w zgromadzeniu ogólnym sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

9 kwietnia, adw. Andrzej Zwara wręczał w imieniu NRA statuetkę Złota Waga Jadwidze Sztabińskiej, redaktor naczelnej Gazety Dziennik Prawny. W uroczystości w Warszawie wzięli także udział przedstawiciele Prezydium NRA.

10 kwietnia, Przedstawiciele Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na czele z jej prezesem adw. Andrzejem Zwarą, złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą adwokatów, którzy zginęli w katastrofie samolotu prezydenckiego 10 kwietnia 2010 roku. Na uroczystości obecni byli adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny.

10 kwietnia, adw. Andrzej Zwara wygłosił prelekcję w czasie II edycji Ogólnopolskiej Konferencji Prawniczej „Prawo Inwestycji Budowlanych”. Wśród prelegentów byli też m.in. prof. dr hab. Tomasz Bąkowski, Wiesław Bielawski, z-ca prezydenta miasta Gdańska ds. polityki przestrzennej, sędzia NSA prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, dr Piotr Otawski, zastępca generalnego dyrektora ochrony środowiska.

10-11 kwietnia, odbyło się Europejskie Centrum Arbitrażu na Uniwersytecie Warszawskim. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Adwokacka. Udział w Forum wzięli m.in. prof. Leszek Balcerowicz, prof. Jerzy Buzek, prof. Grzegorz Domański, prof. Stanisław Sołtysiński, adw. Tomasz Wardyński oraz adw. Andrzej Zwara, prezes NRA.

10-12 kwietnia, odbyła się ogólnopolska konferencja Zrzeszenia Prawników Polskich w Kołobrzegu. Rozmawiano o wykorzystaniu informatyki w pozyskiwaniu materiałów dowodowych na potrzeby procesów karnych, cywilnych i gospodarczych. W konferencji udział wzięli m.in. adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA oraz adw. Zenon Marciniak, członek Prezydium NRA, NRA objęła patronat nad konferencją.

11 kwietnia, XVIII finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Joanny Agackiej-Indeckiej, zorganizowany przez ELSA Poland we współpracy z ORA w Łodzi. W jury zasiadał adw. Bartosz Grohman – zastępca sekretarza NRA.

12 kwietnia, Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zorganizowała konferencję „Inność, tolerancja, uprzedzenia”, w której udział wziął adw. Andrzej Zwara, prezes NRA.

15 kwietnia, adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA został uhonorowany Złotym Paragrafem, nagrodą Dziennika Gazety Prawnej, przyznawanej osobom, które w ciągu minionego roku wywarły największy wpływ na jakość naszego prawa i kondycję wymiaru sprawiedliwości. Na gali rozdania statuetek obecny był adw. Andrzej Zwara, członek Kapituły.

16 kwietnia, adw. Andrzej Zwara wziął udział w finale konkursu organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych, we współpracy z dziennikiem Rzeczpospolita - „Prawnik Pro Bono”.

16 kwietnia – adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA wzięli udział z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej w spotkaniu z przedstawicielami Krajowej Rady Radców Prawnych. Ze strony radców prawnych uczestniczyli m.in. Dariusz Sałajewski, prezes KRRP oraz Arkadiusz Bereza, wiceprezes KRRP. Omawiano bieżące problemy, z jakimi borykają się przedstawiciele obu środowisk prawniczych. Poruszono kwestię zwiększenia popytu na usługi prawne oraz stworzenia zasad reformy systemu pomocy prawnej z urzędu, w tym systemu przedsądowej pomocy prawnej z urzędu. Tematem rozmów były też konieczne zmiany w systemie sądowej pomocy prawnej z urzędu, w tym zasad jej finansowania. Dużą część dyskusji poświęcono konieczności ustalenia taksy adwokackiej spraw z wyboru oraz spraw z urzędu.

17 kwietnia adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA i adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA wzięli udział w spotkaniu z Zarządem Poczty Polskiej. Pocztę Polską reprezentowali: Jerzy Jóźkowiak, prezes Zarządu Poczty Polskiej, Janusz Wojtas, członek Zarządu oraz dyrektorzy operacyjni: Łukasz Gołębiowski, Grzegorz Kurdziel oraz Piotr Bielarczyk. Rozmawiano o problemach z jakimi spotyka się środowisko prawnicze w związku z sądową korespondencją pocztową. Konkluzją spotkania było to, że Poczta Polska przedstawi propozycje rozwiązań, które mogłyby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom środowiska prawniczego. Szczególnie w kwestii usprawnienia procesu załączania do pism procesowych dowodów nadania listów poleconych dla pełnomocników stron.

17 kwietnia, adw. Andrzej Zwara wziął udział w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Bronisław Komorowski wręczył prezesowi NRA oraz r.pr. Dariuszowi  Sałajewskiemu, prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, pisma, w których informuje o przyznaniu prezydenckiego patronatu nad akcjami pro bono samorządów adwokackiego i radcowskiego.

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email