Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

25.04.2014

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

12 kwietnia, w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyła się konferencja prezesów sądów dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych. Omówiono aktualne problemy orzecznictwa dyscyplinarnego, postępowanie uproszczone i obowiązek sporządzania uzasadnień do orzeczeń sądów dyscyplinarnych. Gościem specjalnym był SSN Wiesław Kozielewicz. Spotkanie prowadzili adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA oraz adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD. (czytaj: Relacja z konferencji pionu dyscyplinarnego Adwokatury)

22 kwietnia, adw. Andrzej Zwara, prezes NRA uczestniczył w Gali ogłoszenia wyników rankingu 500 Największych Polskich Przedsiębiorstw, organizowanej przez dziennik Rzeczpospolita.

23 kwietnia, adw. Andrzej Zwara uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prezes podkreślał, że NSA jest w czołówce europejskich sądów administracyjnych w zakresie jakości i szybkości rozpatrywania spraw. Dodał, że orzeczenia sądownictwa administracyjnego są prokonstytucyjne i prounijne.

23 kwietnia, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która przyjęła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1406). Komisja przyjęła rozwiązania dotyczące skreśleń z listy adwokatów i aplikantów adwokackich i ponownych wpisów po upływie 10 lat od daty skreślenia z listy. Tego dnia komisja zakończyła pracę nad tą nowelizacją. Projekt trafił do komisji w maju 2013 roku. Teraz został on skierowany na posiedzenie plenarne Sejmu. Od początku NRA w tej sprawie reprezentowali wspólnie adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Andrzej Siemiński, członek NRA.

25 kwietnia, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA i adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, uczestniczą w konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Badawczy Adwokatury, dotyczącej zmian w procedurze karnej i roli adwokata w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym. Konferencja odbywa się w Olsztynie i potrwa do 27 kwietnia.

Tagi: kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email