Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

30.04.2014

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

23 kwietnia odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Gościem posiedzenia był adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący Komisji ds. Informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury, który poinformował Prezydium o pracach związanych z wdrożeniem systemu informatycznego Adwokatury. Rozmawiano  również o europejskim projekcie wyszukiwarki prawników Find a lawyer, który będzie zsynchronizowany z polską wyszukiwarką. Mecenas Korczyński zaznaczył, że plan pracy jego komisji uwzględnia w tym roku odświeżenie stron www. Adw. Anisa Gnacikowska, przedstawiła informacje organizacyjne związane z akcją VIII Dniem Bezpłatnych Porad Adwokackich, która odbędzie się 17 maja. Mecenas Gnacikowska poinformowała również o nawiązaniu współpracy z IPN przy okazji akcji „Masz prawo”. Adw. Anisa Gnacikowska przedstawiła też propozycje reżyserów do  filmu dokumentalnego o adw. Joannie Agackiej-Indeckiej. Adw. Andrzej Zwara poruszył temat informacji prasowej dotyczącej projektu zmiany ustawy Prawo o adwokaturze. Adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, dodał, że projekt był w planach pracy Rady Ministrów na rok 2014. Projekt ten nie wpłynął jeszcze do konsultacji NRA, ale wiadomym jest, że jedną ze zmian ma być likwidacja zespołów adwokackich oraz podział listy na adwokatów wykonujących i niewykonujących zawodu oraz uprawnień ministra sprawiedliwości w kwestii wpisów. Prezydium zobowiązało adw. Jacka Trelę do przygotowania opinii w sprawie projektu, w porozumieniu z poszczególnymi komisjami NRA oraz z adw. Anisą Gnacikowską. Adw. Rafał Dębowski zrelacjonował spotkanie z członkami zarządu Poczty Polskiej, którzy przedstawili propozycje usług pocztowych dla prawników. Tego dnia Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie przyznania odznaczenia „Adwokatura Zasłużonym” dla: adw. Romany Orlikowskiej-Wrońskiej, adw. Moniki Piaseckiej, Pani Weroniki Nikołajewicz oraz adw. Jana Krajczyńskiego. Podjęto również przez aklamację uchwałę dotyczącą kanonizacji bł. Jana Pawła II.

25-26 kwietnia, adw. Andrzej Zwara wziął udział w konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Adwokatów Karnistów (European Criminal Bar Association), jaka miała miejsce w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Prezes NRA wygłosił słowo wstępne, wspomniał przy tym o nadchodzących zmianach w polskiej procedurze karnej, w których przygotowaniu aktywny udział brała Naczelna Rada Adwokacka, w tym w szczególności adw. prof. Jacek Giezek, adw. prof. Piotr Kardas i adw. prof. Piotr Kruszyński. Podkreślał, że nowelizacja ta skutkować będzie wzrostem zapotrzebowania na obrońców. Prezes poinformował również o aktywnym udziale NRA w Trybunale Konstytucyjnym. NRA, reprezentowana przez adw. Mikołaja Pietrzaka i adw. dr Jacka Skrzydło, wspierała Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego w sprawie zakresu ingerencji służb specjalnych w prawo do poszanowania życia prywatnego obywateli. (zobacz też: link)

26 kwietnia, odbyła się konferencja nt.  „Zagadnień związanych ze zmianami w procedurze karnej i roli adwokata w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym” w Sile koło Olsztyna. Zorganizował ją Ośrodek Badawczy Adwokatury i Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie. Udział wzięli m.in.: adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA, adw. Rajmund Żuk, członek NRA, adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA i przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej NRA, adw. Danuta Wronka, kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich w Olszynie. (zobacz też: link)

29 kwietnia, odbyło się spotkanie z udziałem adw. Tomasza Korczyńskiego, przewodniczącego Komisji ds. Informatyzacji – Centrum Technologiczne Adwokatury, adw. dr. Michała Bieniaka, przewodniczącego Komisji Komunikacji Społecznej i przedstawicieli firmy High Profile, na którym rozmawiano o modernizacji strony adwokatura.pl

30 kwietnia adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, przesłał do Ministra Sprawiedliwości stanowisko w sprawie projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw.

30 kwietnia, adw. Jacek Trela będzie uczestniczył w uroczystości powołania pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.

 

 

Tagi: NRA, kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email