Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

09.05.2014

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury.

1 maja, adw. Andrzej Siemiński, członek NRA oraz adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA wzięli udział w  uroczystościach z okazji Święta 3-go Maja, w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. W ramach spotkania Moshe Rosman, profesor Uniwersytetu Bar-Ilan wygłosił wykład „Kwestia żydowska w Konstytucji Trzeciego Maja”.

6 maja, w siedzibie NRA odbyło się spotkanie prezesów samorządów zaufania publicznego, które poprowadził adw. Jarosław Zdzisław Szymański, przewodniczący zespołu ds. Kontaktów z Samorządami Zawodów Zaufania Publicznego przy NRA.

6 maja, w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego odbył się wykład Prezesa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, sędziego Petera Tomki pt. "Relacje prawa krajowego do prawa międzynarodowego w orzecznictwie MTS". Wykładu wysłuchali: adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA oraz Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA.

6 maja, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Dyskutowano na temat zamieszczania odpłatnych informacji prasowych o adwokaturze w publikacjach kierowanych do przedsiębiorców. Przedyskutowano stan prac związanych z przygotowaniem wewnętrznych regulacji prawnych związanych ze zmianą modelu dystrybucji „Palestry” oraz stan prac dotyczących informatyzacji adwokatury. Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, omówił kwestie dotyczące prac nad umową ubezpieczenia OC adwokatów. Prezydium omówiło także kwestie związane z uczczeniem 25 rocznicy częściowo wolnych wyborów w Polsce. Ponadto omówiono stałe punkty porządku obrad, tj. omówienie spraw osobowych i izbowych oraz spraw finansowych.

7 maja, adw. Andrzej Zwara wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP: Sławomirem Rybickim, zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta RP, Olgierdem Dziekońskim i Krzysztofem Łaszkiewiczem - sekretarzami stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Rozmowy dotyczyły systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. W spotkaniu udział wziął również r.pr. Dariusz Sałajewski, prezes KRRP.

7 maja, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA  i adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami KRRP. Tematem były taksy adwokackie. Na czele delegacji radców prawnych stał Arkadiusz Bereza, wiceprezes KRRP.

8-9 maja, odbywa się konferencja kierowników szkolenia w Kazimierzu Dolnym organizowana przez komisję Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA. Udział w niej biorą m.in. adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA, adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA, adw. Joanna Kaczorowska, dziekan ORA w Płocku, adw. Wojciech Biegański, dziekan ORA w Wałbrzychu i adw. Janusz Steć, dziekan ORA w Siedlcach.

Tagi: kronika

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email